Home > Eiere > Brukerstøtte > SYNC & Bluetooth® Support > Bluetooth® med Stemmestyring
Bluetooth® with Voice control

Bluetooth®med Stemmestyring

Bluetooth® med stemmestyring gjør at du kan foreta og motta anrop håndfritt, velge musikk, få veibeskrivelser og justere temperaturen med en enkel talekommando. 

Teknologien er enkel å bruke og er utformet slik at du skal få mest mulig ut av bilens avanserte funksjoner, mens du kjører. Talekommandoer og stemmestyring fungerer ikke på norsk

Lær mer om nøkkelfunksjonene nedenfor eller finn ut mer i  din egen eiermanual.

 • Komme i Gang

  Før du bruker telefonen i Forden din, må du opprette en Bluetooth®-kobling. Hvis det er nødvendig, kan du se i brukerveiledningen for telefonen om Bluetooth®-funksjoner og deretter:

  • Slå på Bluetooth®-funksjonen.
  • I Bluetooth-menyen på telefonen din, søker du etter «SYNC» og velger den.
  • En personlig PIN-kode vises på radiodisplayet. Skriv denne PIN-koden inn i mobiltelefonen.
  • Hvis du ikke ser noen PIN-kode på radiodisplayet, taster du «0000» på mobiltelefonen, og deretter PIN-koden som vises på radiodisplayet.
  • Hvis telefonen spør deg om du vil at denne koblingen skal være automatisk i fremtiden, bekrefter du med «Ja».
  • Nå er telefonen din aktiv og du kan bruke de håndfrie funksjonene.

  Tips: 

  Hvis du tillater Bluetooth® -koblingen til Ford lyd, vil telefonen din automatisk kobles til når bilen startes opp (se brukerveiledningen for telefonen).

  • Hvis Bluetooth®-koblingen er ustabil, kan det hjelpe å slå av og på telefonen av og til.
  • Du kan registrere opptil seks mobiltelefoner i systemet, men bare én kan være den aktive telefonen du bruker til å foreta eller svare på anrop.
  • Du har flere alternativer for å foreta anrop ved hjelp av Fords lydsystem, som er beskrevet i neste avsnitt.

  For yttligere informasjon se instruksjonsbok eller kontakt din forhandler.

Top